Faldsikringer

Et permanent faldsikringssystem på en højtliggende tagflade er den ideelle sikkerhedsforanstaltning, når der efter byggeriets slutning skal udføres vedligeholdelse og inspektion.

​​Rationel er specialister indenfor faldsikringssystemer, og kan trygt udføre et permanent faldsikringssystem, hvor der enten er tale om et fastmonteret wiresystem eller et midlertidigt wiresystem. Begge systemer opfylder de opstillede krav fra Arbejdstilsynet.

Rationel udfører faldsikringssystemer i forbindelse med nybyggerier, ombygninger eller renoveringer. Faldsikringssystemer udføres også på bygninger, hvor der blot er et ønske om at forbedre de eksisterende forhold.

​​Rationel vægter sikkerhed højt.