Vedligeholdelse

Nedfaldne blade, bolde, raketter, stormvejr og ikke mindst "tidens tand" gør det hensigtsmæssigt at foretage årlige eftersyn, hvorved De kan sikre bygninger mod skader forårsaget af nedsivende vand i konstruktionen, som ofte ikke opdages før der allerede er opstået betragtelige skader.

Vedligeholdelsesaftalen omfatter:

  1. Årligt eftersyn af tagdækningen samt vurdering af tagets tilstand inkl. kortfattet rapport.
  2. ​Gennemgang af inddækninger ved tagkanter, ovenlys, tilstødende bygningsdele og taggennemføringer.
  3. ​Renfejning af tagfladerne samt rensning af bladfang og tagbrønde for snavs.
  4. ​Sprøjtning af ovenlys med algefjerner.
  5. ​Anbefaling og tilbud på større reparationer, vedligeholdelse eller tagrenovering.

​Kunne De tænke at høre mere om vedligeholdelsesaftalen så kontakt os og få evt. et uforpligtende tilbud fra os.