Tagrenovering

Reparation af gamle trætte tagpaptage er et job for fagfolk. En uprofessionel eller midlertidig lappeløsning vil på længere sigt ofte kun forværre skaderne og resultere i endnu større udgifter til renovering.

Inden at Rationel tager fat på en renoveringsopgave, undersøger vi altid en række afgørende faktorer:​

  • Hvad er det eksisterede underlag, og kan det godkendes til videre brug
  • Hvordan er faldretningen på det eksisterende tag. Sker der en afvanding af taget via tagrender eller sker den via modfaldskiler til afløbsrør
  • Er der behov for merisolering i henhold til det på det tidspunkt gældende bygningsreglement
  • Hvad er der af eksisterende ovenlys, taghætter, ventilationsskakte. Hvad skal blive, hvad skal fjernes, hvad skal udskiftes eller hvad skal tilføjes
  • Hvordan med eksisterende kantprofiler. Skal de genanvendes eller udskiftes
  • Hvilke fysiske og vejrmæssige belastninger udsættes taget for
  • Kræver renoveringen en opsætning af sikkerhed
  • Osv

​Disse og mange andre forhold danner et egentligt grundlag for løsningsforslaget. Et løsningsforslag som til gengæld betyder et stærkt, tæt og holdbart tag i mange år frem.