Udvendig tagisolering​

Rationel har lige siden sin begyndelse specialiseret sig i tagdækning med udvendig isolering. Ved brug af udvendig isolering i en tagkonstruktion er der fagligt tale om et varmt tag.

​Omfanget af den udvendige isolering beregnes på baggrund af den samlede energirammeberegning for hele bygningen. Resultatet af denne beregning er en konkret U-værdi. U-værdien er den altafgørende indikator for, hvorledes den udvendige isolering i tagkonstruktionen skal opbygges.

​U-værdien skal samtidigt opfylde de opstillede mindstekrav i det på det tidspunkt gældende bygningsreglement.

I bygningsreglementet differentieres der på baggrund af byggeriets type samt den egentlige opvarmningsklasse.

Rationel udfører tagdækning med alle slags isoleringstyper, hvad enten der efterspørges mineraluld, polystyren (hvid isolering) osv. Ofte er det tagkonstruktionens underlag, der har en afgørende indflydelse på, hvilken type udvendig isolering der til formålet skal anvendes.

​Rationel sikrer med sine tagdækkeres faglige ekspertise, at tagdækning med udvendig isolering udføres iht. producentens gældende anvisninger, så både effekten og kvaliteten er optimal, samt at de brandtekniske forhold overholdes.